Settervalpar på gång!

Nu har vi parat vår Tjoffsan med den fransk/danska engelska settern Indy du Marais de la Malvoisine. En parning som vi givetvis hoppas mycket på, och vi ser med spänning fram emot kullen. Valparna förväntas komma i slutet av mars.