Vi gratulerar Resasteinens kennel

NESK har tilldelat kenneln uppfödarpris i Norge för framgångsrik kull 2019. Mor är
Hagalidens Fenya och fader är Östkystens Egon. Det finns 3 hundar med 1:a AK och en massa
andra premier.
Det är Resasteinens första kull.