Finnstövarrapport

Vi får goda rapporter om Majavalpar från de två kullar vi har med Åivets Jim respektive Sörbogårdens Llo.

Hagalidens Iris (efter: Maja- och Llo) är bra på både räv och hare.

Hagalidens Joker (efter Maja och Jim)