Valpar våren 2023

Vi planerar för settervalpar efter vår SUCH Hagalidens Carmencita under våren 2023.

Carmencita i stånd för rapphönskull oktober 2022