Grattis till Hagalidens Lady Madonna och Claes Carlsson

Lady Madonna (Hagalidens Flinga – Bjerndrups Birk) gjorde en flott prestation på Trossnäs fredagen den 12/11, där hon tilldelades 1:a i Ökl. Ett stort Grattis till ägaren Claes Carlsson.