Grattis till Erik och Calle Schewen

Vi gratulerar Erik Slommerud till 1 AK med Hagalidens Calle Schewen, som är kullebroder till Carmencita. Nu är det 4 hundar i den kullen med 1:a på jaktprov.

Erik och Calle fick 1:an på jaktprov i Norge i oktober 2020. Han har senare även tilldelats Cacit.